با ما در تماس باشید

ایرلند

کمیسیون طرح اصلاح شده بازیابی و تاب آوری ایرلند را تأیید می کند و ابتدا درخواست پرداخت 324 میلیون یورویی خود را تأیید می کند.

به اشتراک بگذارید:

منتشر شده

on

The European Commission this week gave a positive assessment of Ireland’s modified recovery and resilience plan (RRP), which includes a REPowerEU chapter. The plan is now worth €1.15 billion (in grants) and covers 11 reforms and 19 investments.

The Commission has simultaneously endorsed a positive preliminary assessment of Ireland’s first payment request for €324 million under the Recovery and Resilience Facility (RRF). The payment request covers important steps in the delivery of nine reforms and ten investments that will drive positive change for citizens and businesses in Ireland in the areas of energy efficiency of public buildings, sustainable transport, rehabilitation of peatlands, carbon taxation, supporting digitalisation in schools and business, skills (including green and digital skills), healthcare and anti-money laundering.

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

EU Reporter مقالاتی را از منابع مختلف خارجی منتشر می کند که طیف وسیعی از دیدگاه ها را بیان می کند. مواضع اتخاذ شده در این مقالات لزوماً موضع EU Reporter نیست.

روند