برچسب: سنت لوسیا

کمیسر Piebalgs نشانه برنامه های توسعه برای 21 آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام کشورها

کمیسر Piebalgs نشانه برنامه های توسعه برای 21 آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام کشورها

امروز (2 سپتامبر)، کمیسر توسعه آندریس Piebalgs، و نمایندگانی از 21 آفریقایی، کارائیب و کشورهای اقیانوس آرام، به طور مشترک، امضا نشان می دهد برنامه های ملی (NIP) تحت صندوق توسعه اروپا 11th برای دوره 2014-2020 در Apia (ساموآ) ، برای یک مقدار کل 339 میلیون €. مراسم امضای در حاشیه سوم سازمان ملل متحد در زمان [...]

ادامه مطلب