برچسب: سیشل

#ParadisePapers: پایان دادن به جهان سایه ای از افراد ثروتمند و شرکت ها می گویند سبز

#ParadisePapers: پایان دادن به جهان سایه ای از افراد ثروتمند و شرکت ها می گویند سبز

نشت داده جدید از دنیای پناهگاه های مالیاتی شوکه شده است - بیش از 13 میلیون رکورد داده های شرکت Appleby در خارج از کشور توسط خبرنگاران نزدیک 400 در سراسر مرزها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اپلبی یکی از بزرگترین و حرفه ای ترین شرکت های مالیاتی است. بنابراین برای اولین بار، اکنون یک [...]

ادامه مطلب