برچسب: پاپوآ گینه نو

اتحادیه اروپا و فیجی اجرای موقت موافقت نامه مشارکت اقتصادی اقیانوس آرام

اتحادیه اروپا و فیجی اجرای موقت موافقت نامه مشارکت اقتصادی اقیانوس آرام

دولت فیجی اتحادیه اروپا روز گذشته از تصمیم خود برای اعمال موافقت نامه مشارکت اقتصادی موقت (EPA) با اتحادیه اروپا اعلام شده است. توافقنامه همکاری اقتصادی موقت (EPA) بین اتحادیه اروپا و فیجی در نتیجه برای اجرای آماده است. سازمان حفاظت محیط زیست فراهم می کند برای دسترسی آزاد به اتحادیه اروپا برای تمام محصولات از کشورهای [...]

ادامه مطلب