با ما در تماس باشید

ضمانت

فرصت های حمایت برای سازمان ها، شرکت ها یا افراد مایل به حمایت از کار وجود داشته باشد خبرنگار اتحادیه اروپا در ارائه گزارش های مستقل، نظر و تجزیه و تحلیل در فعالیت های اتحادیه اروپا است.

فرصت های حمایت عبارتند از:

  • وب سایت و صفحه وب حمایت
  • آنلاین حمایت کانال تلویزیون
  • خبرنگار اتحادیه اروپا حمایت رویداد

برای بحث غیر رسمی در مورد فرصت های حمایت لطفا تماس بگیرید:


[ایمیل محافظت شده]