#Brexit: Hammond بریتانیا - معامله تجارت با اتحادیه اروپا تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که منصفانه باشد


فیلیپ هاموند، وزیر دارایی فیلیپ هاموند در هفته گذشته گفت قرارداد تجارت بین انگلیس و اتحادیه اروپا تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که به منافع هر دو طرف منصفانه باشد، افزوده است که خدمات و کالاها نیز شامل نخواهد بود.

هاموند در یک سخنرانی در مرکز مالی لندن کانارری اسکندر گفت: "یک معامله تجاری تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که منافع هر دو طرف منصفانه و منصفانه باشد.

وی افزود: "اکنون با توجه به شکل اقتصاد بریتانیا و تعادل تجارت ما با اتحادیه اروپا 27، دشوار است که ببینیم که هر گونه معامله ای که شامل خدمات نمی شود، می تواند مانند یک توافق منصفانه و متعادل باشد."

برچسب ها: ,

دسته بندی: یک صفحه اصلی, Brexit, EU, مقاله برجسته, UK