آژانس خبری

خبرنگار اتحادیه اروپا آژانس خبری

گزارش های خبری تلویزیون پخش از پایتخت از اروپا است.

خبرنگار اتحادیه اروپا خبرگزاری طیف وسیعی از خدمات را برای پخش و مشتریان شرکت های بزرگ از نهادهای اتحادیه اروپا در بروکسل و استراسبورگ را فراهم می کند.

دوربین آژانس

پیشنهاد ما روزنامه نگاران تلویزیون تجربه کار به مختصر خود را - یک فیلمبردار / ویرایشگر با تجهیزات - فیلمبرداری و ویرایش در SD یا پخش با کیفیت HD و انتقال FTP به ایستگاه تلویزیون خود را.

La خبرنگار اتحادیه اروپاخبرگزاری ترکیبی از بیش از 20 سال تجربه روزنامه نگاری گزارش در نهادهای اتحادیه اروپا در بروکسل.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

bookings@eureporter.co

تلفن (بلژیک) + 32 (0) 2 808 1592 یا (پادشاهی متحده) + 44 (0) 7548 034 225